Η υπερμετρωπία οφείλεται στη δυσαναλογία του μεγέθους του βολβού σε σχέση με τη διαθλαστική δύναμη του οφθαλμού. Στο υπερμετρωπικό μάτι, ο βολβός έχει μικρότερο μέγεθος από το συνηθισμένο, με αποτέλεσμα η διαθλαστική δύναμη του ματιού να μη επαρκεί για να εστιάσει τις ακτίνες του φωτός πάνω στον αμφιβληστροειδή. Έτσι αυτές εστιάζονται πίσω από αυτόν και όχι πάνω του, με αποτέλεσμα ο ασθενής να μην μπορεί να δει ευκρινώς. Σε μικρότερες ηλικίες, ένα μέρος της υπερμετρωπίας (ή ακόμα και ολόκληρη, αν αυτή είναι μικρή), εξουδετερώνεται με μια φυσιολογική λειτουργία του φακού που ονομάζεται «προσαρμογή». Κατά την προσαρμογή ο φακός αλλάζει σχήμα και αυξάνει τη διαθλαστική ικανότητα του ματιού, όταν κάποιος θέλει να εστιάσει σε κοντινά αντικείμενα, ώστε να πέφτουν οι ακτίνες φωτός πάνω στον αμφιβληστροειδή. (βλ. εικόνα)

Υπερμετρωπία

Στους υπερμέτρωπες, επειδή ο βολβός είναι μικρότερος και οι ακτίνες εστιάζονται πίσω απ τον αμφιβληστροειδή, το μάτι χρησιμοποιεί αυτή τη λειτουγία του φακού για να μπορέσουν οι ακτίνες να έρθουν πιο μπροστά και να εστιαστούν πάνω του. Έτσι πολλοί υπερμέτρωπες καταφέρνουν με την προσαρμογή να βλέπουν καθαρά μέχρι κάποια ηλικία, χωρίς τη χρήση διορθωτικών γυαλιών. Αργότερα ωστόσο, ο φακός χάνει την ελαστικότητά του και δεν μπορεί να κάνει καλή προσαρμογή (πρεσβυωπία), με αποτέλεσμα να να μένει αδιόρθωτη η υπερμετρωπία. Έτσι ο ασθενής βλέπει θολά και τα κοντινά αλλά και τα μακρυνά αντικείμενα. Η υπερμετρωπία διορθώνεται με ειδικούς φακούς που σκοπό έχουν ν’ αλλάξουν τη διάθλαση του φωτός, ούτως ώστε να μπορεί να εστιάζεται πάνω στον αμφιβληστροειδή. Οι φακοί αυτοί μπορεί να είναι σε μορφή γυαλιών, φακών επαφής, ή ειδικών φακών που εμφυτεύονται μέσα στον οφθαλμό. Από αρχές τις δεκαετίας του ’90, χρησιμοποιούνται εναλλακτικά οι μέθοδοι laser LASIK και PRK, οι οποίες αλλάζουν τη διαθλαστική ικανότητα του κερατοειδή (της εξωτερικής στιβάδας του ματιού,) ώστε να εξουδετερωθεί το διαθλαστικό πρόβλημα. Οι μέθοδοι αυτές είναι απλές, με μικρή κι εύκολη μετεγχειρητική αποκατάσταση και στην πλειονότητα των περιπτώσεων παρέχουν ένα σταθερό, μόνιμο και πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα .