Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η μυωπία οφείλεται στη δυσαναλογία του μεγέθους του οφθαλμικού βολβού σε σχέση με την διαθλαστική δύναμη του οφθαλμού. Στο μυωπικό μάτι ο βολβός είναι μεγαλύτερος, με αποτέλεσμα οι ακτίνες του φωτός που εισέρχονται σε αυτό να μην μπορούν να εστιαστούν πάνω στον αμφιβληστροειδή (πράγμα απαραίτητο για να βλέπουμε με ευκρίνεια), αλλά πριν από αυτόν. (βλ. εικόνα).

Μυωπία

Το αποτέλεσμα αυτού είναι ο ασθενής να βλέπει θολά στις μακρινές αποστάσεις. Η μυωπία διορθώνεται με ειδικούς φακούς που σκοπό έχουν ν’ αλλάξουν τη διάθλαση του φωτός, ούτως ώστε να μπορεί να εστιάζεται πάνω στον αμφιβληστροειδή. Οι φακοί αυτοί μπορεί να είναι σε μορφή γυαλιών, φακών επαφής, ή ειδικών φακών που εμφυτεύονται μέσα στον οφθαλμό. Από αρχές τις δεκαετίας του ’90, χρησιμοποιούνται εναλλακτικά οι μέθοδοι laser LASIK και PRK, οι οποίες αλλάζουν τη διαθλαστική ικανότητα του κερατοειδή (της εξωτερικής στιβάδας του ματιού), ώστε να εξουδετερωθεί το διαθλαστικό πρόβλημα. Οι μέθοδοι αυτές είναι απλές, με μικρή κι εύκολη μετεγχειρητική αποκατάσταση και στην πλειονότητα των περιπτώσεων παρέχουν ένα σταθερό και μόνιμο αποτέλεσμα .