Η πρεσβυωπία οφείλεται στην φυσιολογική γήρανση του φακού του ματιού (όπως παρομοίως και το δέρμα και όλες οι δομές του ανθρώπινου σώματος), ο οποίος χάνει την ελαστικότητά του και την ιδιότητά του να αλλάζει σχήμα ανάλογα με την απόσταση του αντικειμένου που κοιτάμε, ώστε να μπορούμε να το εστιάσουμε και να το δούμε με ευκρίνεια. (βλ. εικόνα)

Πρεσβυωπία

Ως αποτέλεσμα αυτού, με την πάροδο της ηλικίας και συνήθως από τα 40 χρόνια ζωής και μετά (για τους ανθρώπους που δεν έχουν άλλα διαθλαστικά προβλήματα), αρχίζουν τα πρώτα συμπτώματα δυσκολίας στην όραση στις κοντινές αποστάσεις. Η διόρθωση της πρεσβυωπίας γίνεται με ειδικούς φακούς που είναι ρυθμισμένοι για τις κοντινές αποστάσεις. Οι φακοί αυτοί μπορεί να είναι σε μορφή ξεχωριστών γυαλιών για τα κοντά,ή μπορεί να είναι ενσωματωμένοι σε γυαλιά που χρησιμέυουν και για τις μακρυνές αποστάσεις (πολυεστιακά ή διπλοεστιακά γυαλιά). Τελευταία κυκλοφορούν στο εμπόριο και φακοί επαφής πολυεστιακοί, τους οποίους πολλοί τους βρίσκουν πρακτικούς και άλλοι όχι. Αναγνωρισμένη μέθοδος laser για τη διόρθωση της πρεσβυωπίας δεν υπάρχει. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως η πρεσβυωπία είναι εξελισσόμενη κατάσταση (μεταβάλλεται με το χρόνο), άρα καμμία μέθοδος δεν μπορεί να παρέχει ένα μόνιμο αποτέλεσμα. Μία εναλλακτική μέθοδος που χρησιμοποιείται από μερικούς ονομάζεται Monovision. Κατά τη μέθοδο αυτή, γίνεται LASIK ή PRK και στα 2 μάτια, όμως το ένα μάτι ρυθμίζεται να βλέπει κοντά και το άλλο μάτι να βλέπει μακρυά. Η μέθοδος αυτή αν και υπαρκτή, είναι από πολλούς αμφιλεγόμενη, γιατί απαιτεί σχετικά μεγάλο μετεγχειρητικό χρόνο για να μπορέσει ο ασθενής να συνηθίσει την καινούρια διαθλαστική κατάσταση.

Πολλοί υιοθετούν την αντίληψη πως οι μύωπες δεν παθαίνουν πρεσβυωπία. Η διατύπωση αυτή είναι λάθος. Η πρεσβυωπία αφορά όλους μας ανεξαιρέτως. Ανάλογα όμως με το υποκείμενο διαθλαστικό πρόβλημα των ματιών, άλλους ενοχλεί περισσότερο και άλλους λιγότερο. Οι μύωπες πολύ συχνά αρκούνται στο να απομακρύνουν τα γυαλιά οράσεως για τα μακρυά για να μπορούν να βλέπουν κοντινές αποστάσεις. Οι υπερμέτρωπες απ΄την άλλη ενοχλούνται σε πιο πρώιμο στάδιο από την πρεσβυωπία και χρειάζονται πιο νωρίς γυαλιά για τις κοντινές αποστάσεις.